Funktionstest växtskyddssprutor

Från och med den 26 november måste samtliga växtskyddssprutor som används för professionellt bruk vara funktionstestade av behörig funktionstestare. Enligt reglerna kommer växtskyddssprutorna som används inom lantbruket behöva genomgå denna typ av besiktning vart tredje år. Om man köper en helt nytillverkad spruta, är denna undantagen från besiktningen under de tre första åren.

Många av landets växtskyddssprutor måste testas och funktionsbrister åtgärdas, t ex slitna munstycken som med bristfällig vätskefördelning ger ojämn dosering och undermåligt sprutresultat. Efterdropp, otäta slangar och läckande kopplingar sliter på naturen och ger dålig arbetsmiljö. För att minska riskerna vid användningen av växtskyddsmedel kommer nu nya regler.

Egenkontroll innan funktionstest

Sprutan behöver kontrolleras innan den används första gången under växtsäsongen och nu har Jordbruksverket tagit fram en checklista till ”Egen teknisk översyn” som bygger på tillverkarnas rekommendationer för underhåll, nationella säkerhetskrav och de krav som ska uppfyllas vid ett funktionstest. 

Checklista för egenkontroll hittar du här och du använder de moment som passar din spruta. Listan kan också användas som dokumentation så att du har full koll på sprutan.

Funktionstest av certifierad testare

Funktionstest utförs av certifierade testare med specialutrustning som gör det enklare att upptäcka fel och brister. Vid funktionstestet går man igenom sprutans olika delar för att se att allt fungerar som det ska och att det inte finns något läckage. Eventuella reparationer och justeringar av sprutan kan göras i samband med testet om behov finns. Funktionstestaren kan också ge råd om såväl kalibrering av sprutan som inställningar för bästa spridningsbild och även tips om du hur ska genomföra din egen tekniska översyn.

Funktionstestet består av 3 olika delar:

1. Kontroll av sprutans funktion
De krav som ställs vid ett funktionstest ska säkerställa att sprutans olika delar fungerar bra, att det inte finns något läckage och att sprutan ger det resultat som förväntas.
De delar som omfattas av testet är: kraftöverföring, pump, omrörning, mätare och reglage rör och slangar, tank, filter, bom, munstycke och efterdropp, vätskefördelning, fläkt på fläktsprutor

2. Reparation av fel
Reparationer av fel och justeringar av sprutan kan, om sprutägaren så önskar, göras direkt i samband med testet.

3. Information och rådgivning till sprutägaren
Rådgivningen kan gälla kalibrering av sprutan och inställningar för att få önskad spridningsbild. Funktionstestaren kan även ge tips och råd om hur den egna tekniska översynen bör genomföras.

För bokning av funktionstest av spruta - kontakta verkmästaren på din närmaste Aximaanläggning.

Comarth elfordon

Axima levererar Comarth elfordon

Elfordon med litiumbatterier och AC-motor som är en favorit inom grönyte-, transport-, bygg-, kommun- och bostadsbolag! Fordonen har en topphastighet på 60 km/h.

För mer information om dessa fordon kontakta vår anläggning i Floby 0515-421 80 och välj försäljning och parkmaskiner.

 

Skogsdagar i veckan!

Denna veckan har du chansen att gå på skogsdag i Aximas regi igen!

Axima Vetlanda har skogsdag fredag 12 februari kl.10-15 med visning av vedmaskiner, huggarvagnar och traktorer. Det bjuds på hembakade semlor och kaffe, passa på att köpa plast till ett riktigt bra pris!

Axima i Munkedal har skogsdag lördag 13 februari kl. 10-14 med visning av vedmaskiner, skogskärror och sågar i drift. Leverantörer på plats och spännande hinderbana med fyrhjuling! Vi bjuder på tilltugg.

banner skog

logo

Axima är en av Sveriges största privatägda maskinhandelsföretag. Vi verkar på 10 olika platser i Västra Götaland, Småland och norra Halland. Orterna är Erikstad, Floby, Grästorp, Jönköping, Kungälv, Lidköping, Munkedal, Skövde, Vetlanda och i Veddige representeras vi av Hallands Maskin AB.